Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2013

storminhead
18:38
8625 1ade 500
Ktokolwiek wie jak się ona nazywa?

December 10 2013

storminhead
19:56
3858 7e02
storminhead
14:25
odzwierciedlasz dyskretnie
wspomnienie szczęścia
jak w lustrze wody
odbija się w tobie

mi też już odbija
tkwię w obłędzie
oczy łkają z bólu
chcą wyzbyć się tęsknoty

gdyby tak
móc wyłączyć
pamięć

on/off
— Maria Goniewicz - Włącznik
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamvtevrrr mvtevrrr
14:25
0727 44fb
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamvtevrrr mvtevrrr
storminhead
14:24
5958 78b6
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamvtevrrr mvtevrrr
storminhead
14:23
8776 74a3
Reposted from0 0 viamvtevrrr mvtevrrr
storminhead
14:23
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamvtevrrr mvtevrrr

November 08 2013

storminhead
23:04
7944 ee11
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaveronica-o veronica-o
23:04
1903 a17c 500

galixies:

four bridges of florence l by (Yuliya Bahr)

23:04
2714 c36f

dead-in-h3ll:

Maybe isn’t even included

Reposted fromdeviate deviate viaveronica-o veronica-o
storminhead
23:04
3648 b4d9 500
23:04
storminhead
23:04
storminhead
23:03
storminhead
23:03
23:03

Reposted fromweheartit weheartit viacytrus cytrus
storminhead
23:03
5177 7852
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas viaweruskowa weruskowa
storminhead
23:03
0218 177a
Reposted fromfantom fantom viasmutnazupa smutnazupa
storminhead
23:02


storminhead
23:00
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromspectrum spectrum viamvtevrrr mvtevrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl